PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
23/10/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 144.0
Pmin 70.0
CS.HT Pnhận 59.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 85.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2489.0
AnhậnHT 466.9
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 2022.1
Atđmua 0.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/09/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 73519
Ayunpa 21643
Kbang 16082
Chư Păh 19697
Iagrai 26076
Mang Yang 16053
Chư Prông 23062
Phú Thiện 17561
An Khê 31826
Krôngpa 17669
Chư Sê 30401
Đức Cơ 19694
Đăk Đoa 29364
Kông Chro 9136
Chư Pưh 15840
TỔNG CỘNG: 367623
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    49
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN