PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
18/12/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 0.0
Pmin 0.0
CS.HT Pnhận 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 0.0
AnhậnHT 0.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 0.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/11/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 69047
Ayunpa 21939
Kbang 15095
Chư Păh 20441
Iagrai 24048
Mang Yang 14597
Chư Prông 20485
Phú Thiện 17504
An Khê 29470
Krôngpa 15965
Chư Sê 28726
Đức Cơ 17977
Đăk Đoa 27212
Kông Chro 8513
Chư Pưh 14605
TỔNG CỘNG: 345624
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    15
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN