PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
28/03/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 166.0
Pmin 73.0
CS.HT Pnhận 140.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 26.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2882.8
AnhậnHT 2703.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 179.7
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
28/02/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 69944
Ayunpa 22150
Kbang 15171
Chư Păh 20773
Iagrai 23711
Mang Yang 15639
Chư Prông 20739
Phú Thiện 17840
An Khê 31227
Krôngpa 16077
Chư Sê 29282
Đức Cơ 18229
Đăk Đoa 27558
Kông Chro 8645
Chư Pưh 14821
TỔNG CỘNG: 351806
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    17
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN