PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
27/01/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 177.0
Pmin 58.0
CS.HT Pnhận 117.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 60.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2929.4
AnhậnHT 2322.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 607.4
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/12/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 69665
Ayunpa 22075
Kbang 15100
Chư Păh 20604
Iagrai 24211
Mang Yang 15468
Chư Prông 20538
Phú Thiện 17584
An Khê 30149
Krôngpa 15993
Chư Sê 28859
Đức Cơ 18053
Đăk Đoa 27246
Kông Chro 8543
Chư Pưh 14791
TỔNG CỘNG: 348879
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    1
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN