PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
15/09/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 134.2
Pmin 57.6
CS.HT Pnhận 50.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 84.2
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2133.0
AnhậnHT 158.6
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1974.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/08/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 67608
Ayunpa 20171
Kbang 15018
Chư Păh 19282
Iagrai 23625
Mang Yang 13777
Chư Prông 20338
Phú Thiện 16522
An Khê 28306
Krôngpa 15742
Chư Sê 27758
Đức Cơ 17735
Đăk Đoa 26935
Kông Chro 8444
Chư Pưh 14682
TỔNG CỘNG: 335943
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    3
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN