PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
06/12/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 161.0
Pmin 67.0
CS.HT Pnhận 83.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 78.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2572.0
AnhậnHT 971.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1601.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
04/12/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 73975
Ayunpa 21753
Kbang 16131
Chư Păh 19759
Iagrai 26266
Mang Yang 16233
Chư Prông 23329
Phú Thiện 17633
An Khê 31829
Krôngpa 17752
Chư Sê 30626
Đức Cơ 19830
Đăk Đoa 29525
Kông Chro 9145
Chư Pưh 15959
TỔNG CỘNG: 369745
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    58
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN