PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
29/04/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 160.0
Pmin 77.0
CS.HT Pnhận 136.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 24.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2784.0
AnhậnHT 2669.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 14.8
Atđmua 114.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
29/02/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 71556
Ayunpa 21128
Kbang 15684
Chư Păh 21535
Iagrai 25405
Mang Yang 15553
Chư Prông 21885
Phú Thiện 17146
An Khê 30985
Krôngpa 17107
Chư Sê 29499
Đức Cơ 19156
Đăk Đoa 28457
Kông Chro 8944
Chư Pưh 15478
TỔNG CỘNG: 359518
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    53
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN