PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
29/09/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 135.0
Pmin 54.0
CS.HT Pnhận 51.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 81.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2208.0
AnhậnHT 177.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 74.0
Atđmua 1957.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/08/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 73308
Ayunpa 21592
Kbang 16049
Chư Păh 19641
Iagrai 25969
Mang Yang 15974
Chư Prông 22691
Phú Thiện 17517
An Khê 31724
Krôngpa 17592
Chư Sê 30313
Đức Cơ 19629
Đăk Đoa 29306
Kông Chro 9101
Chư Pưh 15783
TỔNG CỘNG: 366189
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    85
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN