PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
13/02/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 164.4
Pmin 66.3
CS.HT Pnhận 153.4
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 7.9
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2911.4
AnhậnHT 2717.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 13.6
Atđmua 194.1
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
08/01/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 71390
Ayunpa 21053
Kbang 15584
Chư Păh 21378
Iagrai 25135
Mang Yang 15454
Chư Prông 21666
Phú Thiện 17142
An Khê 33907
Krôngpa 17034
Chư Sê 29090
Đức Cơ 18964
Đăk Đoa 28695
Kông Chro 8878
Chư Pưh 15405
TỔNG CỘNG: 360775
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    57
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN