PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
28/05/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 137.3
Pmin 60.0
CS.HT Pnhận 92.3
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 1.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 43.9
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2300018.0
AnhậnHT 1938870.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 35970.0
Atđmua 361150.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/04/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 72307
Ayunpa 21241
Kbang 15791
Chư Păh 21295
Iagrai 25678
Mang Yang 15728
Chư Prông 22363
Phú Thiện 17246
An Khê 31157
Krôngpa 17275
Chư Sê 29742
Đức Cơ 19411
Đăk Đoa 28852
Kông Chro 9067
Chư Pưh 15576
TỔNG CỘNG: 362729
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    197
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN