PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
20/01/2017
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 179.0
Pmin 76.0
CS.HT Pnhận 149.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 30.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 3150.0
AnhậnHT 2485.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 665.0
Atđmua 0.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/12/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 74098
Ayunpa 21800
Kbang 16169
Chư Păh 19818
Iagrai 26384
Mang Yang 16331
Chư Prông 23416
Phú Thiện 17654
An Khê 31902
Krôngpa 17801
Chư Sê 30725
Đức Cơ 19925
Đăk Đoa 29549
Kông Chro 9165
Chư Pưh 16030
TỔNG CỘNG: 370767
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    28
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN