PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
25/02/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 172.0
Pmin 78.0
CS.HT Pnhận 142.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 30.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 3044.4
AnhậnHT 2650.3
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 394.4
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/01/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 69939
Ayunpa 22111
Kbang 15144
Chư Păh 20712
Iagrai 24341
Mang Yang 15467
Chư Prông 20646
Phú Thiện 17787
An Khê 30637
Krôngpa 16057
Chư Sê 29165
Đức Cơ 18158
Đăk Đoa 27492
Kông Chro 8633
Chư Pưh 14800
TỔNG CỘNG: 351089
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    13
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN