PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
30/10/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 141.0
Pmin 61.0
CS.HT Pnhận 67.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 74.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2234.7
AnhậnHT 87.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1624.9
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/09/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 68037
Ayunpa 20458
Kbang 15005
Chư Păh 19382
Iagrai 23885
Mang Yang 13948
Chư Prông 20441
Phú Thiện 17176
An Khê 28358
Krôngpa 15874
Chư Sê 28451
Đức Cơ 17927
Đăk Đoa 27017
Kông Chro 8475
Chư Pưh 14595
TỔNG CỘNG: 339029
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    18
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN