PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
30/06/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 130.0
Pmin 56.3
CS.HT Pnhận 56.6
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 71.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2515.0
AnhậnHT 716.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 73.0
Atđmua 1799.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/05/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 72609
Ayunpa 21402
Kbang 15884
Chư Păh 19504
Iagrai 25835
Mang Yang 15826
Chư Prông 22482
Phú Thiện 17290
An Khê 31321
Krôngpa 17376
Chư Sê 29873
Đức Cơ 19514
Đăk Đoa 28996
Kông Chro 9012
Chư Pưh 15629
TỔNG CỘNG: 362553
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    158
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN