PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
08/10/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 145.4
Pmin 65.0
CS.HT Pnhận 61.4
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 84.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2312.3
AnhậnHT 311.8
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 2000.5
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/09/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 71577
Ayunpa 20932
Kbang 15493
Chư Păh 21139
Iagrai 25056
Mang Yang 16150
Chư Prông 21338
Phú Thiện 17187
An Khê 33453
Krôngpa 16662
Chư Sê 28628
Đức Cơ 18756
Đăk Đoa 28396
Kông Chro 8823
Chư Pưh 15254
TỔNG CỘNG: 358844
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    17
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN