PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
23/08/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 134.0
Pmin 63.0
CS.HT Pnhận 58.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 76.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2329.8
AnhậnHT 496.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1833.8
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
08/07/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 72873
Ayunpa 21500
Kbang 15942
Chư Păh 19553
Iagrai 25846
Mang Yang 15783
Chư Prông 22543
Phú Thiện 17343
An Khê 31487
Krôngpa 17450
Chư Sê 30092
Đức Cơ 19519
Đăk Đoa 29156
Kông Chro 9035
Chư Pưh 15695
TỔNG CỘNG: 363817
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    141
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN