PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
28/07/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 140.0
Pmin 50.0
CS.HT Pnhận 57.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 80.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 1965.0
AnhậnHT 249.6
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 76.0
Atđmua 1639.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 1361.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/06/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 66849
Ayunpa 19346
Kbang 14985
Chư Păh 18524
Iagrai 23546
Mang Yang 13673
Chư Prông 20019
Phú Thiện 16223
An Khê 28128
Krôngpa 15474
Chư Sê 27020
Đức Cơ 17638
Đăk Đoa 26950
Kông Chro 8408
Chư Pưh 14317
TỔNG CỘNG: 331100
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    25
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN