PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
21/10/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 143.0
Pmin 57.0
CS.HT Pnhận 67.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 80.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2294.0
AnhậnHT 416.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 69.5
Atđmua 1808.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 1308.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/09/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 68037
Ayunpa 20458
Kbang 15005
Chư Păh 19382
Iagrai 23885
Mang Yang 13948
Chư Prông 20441
Phú Thiện 17176
An Khê 28358
Krôngpa 15874
Chư Sê 28451
Đức Cơ 17927
Đăk Đoa 27017
Kông Chro 8475
Chư Pưh 14595
TỔNG CỘNG: 339029
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    2
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN