PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
04/07/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 138.0
Pmin 69.0
CS.HT Pnhận 105.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 67.5
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2366.0
AnhậnHT 1478.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.1
Atđmua 1213.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/04/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 70676
Ayunpa 22309
Kbang 15287
Chư Păh 20883
Iagrai 24021
Mang Yang 15746
Chư Prông 20913
Phú Thiện 17931
An Khê 32092
Krôngpa 16226
Chư Sê 28748
Đức Cơ 18384
Đăk Đoa 27784
Kông Chro 8682
Chư Pưh 14899
TỔNG CỘNG: 354581
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    8
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN