PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
24/11/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 153.8
Pmin 70.0
CS.HT Pnhận 83.8
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 3.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 67.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2606.0
AnhậnHT 1636.0
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 51.0
Atđmua 969.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
17/11/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 71611
Ayunpa 21001
Kbang 15523
Chư Păh 21190
Iagrai 25128
Mang Yang 16269
Chư Prông 21399
Phú Thiện 16965
An Khê 33640
Krôngpa 16766
Chư Sê 28807
Đức Cơ 18804
Đăk Đoa 28420
Kông Chro 8836
Chư Pưh 15310
TỔNG CỘNG: 359669
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    43
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN