PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
29/08/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 135.0
Pmin 65.0
CS.HT Pnhận 68.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 67.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2351.6
AnhậnHT 629.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1722.4
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
30/06/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 71445
Ayunpa 20665
Kbang 15345
Chư Păh 21030
Iagrai 24406
Mang Yang 15917
Chư Prông 21067
Phú Thiện 17955
An Khê 32614
Krôngpa 16428
Chư Sê 28697
Đức Cơ 18580
Đăk Đoa 28015
Kông Chro 8722
Chư Pưh 15058
TỔNG CỘNG: 355944
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    2
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN