PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
20/04/2015
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 154.0
Pmin 76.0
CS.HT Pnhận 148.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 2.1
PpinMT 0.0
Ptđmua 0.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 3.3
AnhậnHT 3.1
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 0.4
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
Video clip
Khách hàng điện
31/03/2015
Điện lực S.lượng
Pleiku 70350
Ayunpa 22184
Kbang 15216
Chư Păh 20838
Iagrai 24020
Mang Yang 15689
Chư Prông 20801
Phú Thiện 17873
An Khê 31784
Krôngpa 16153
Chư Sê 29308
Đức Cơ 18299
Đăk Đoa 27690
Kông Chro 8651
Chư Pưh 14841
TỔNG CỘNG: 353697
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    16
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN