PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
27/07/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 120.2
Pmin 52.0
CS.HT Pnhận 40.2
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 80.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 1944.8
AnhậnHT 188.2
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1741.7
ApinMT 0.0
Asathải 1336.8
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN HÀNG TUẦN
Nội dung
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 31/2014 (từ ngày 30/7/2014-05/8/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 30/2014 (từ ngày 23/7/2014-29/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 29/2014 từ ngày 16-22/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 28/2014 từ ngày 09-15/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 27/2014 từ ngày 02-08/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 26/2014 (từ ngày 25/6-01/7/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 25/2014 (từ ngày 18-24/06/2014)
Thông báo tạm ngừng cấp điện tuần 24/2014 (từ 11/6-17/6/2014)
Thông báo tạm ngùng cung cấp điện tuần 23/2014 (từ ngày 04/6-10/6/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 22/2014 (từ ngày 28/5-03/6/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 21/2014 (từ ngày 21-27/05/2014)
tuan 20_2014 (tu ngay 14-20)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 19/2014 (từ ngày 07-13/5/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 18/2014 (từ ngày 30/4-06/05/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 17/2014 (từ ngày 23-29/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 16/04/2014 (từ ngày 16/4-22/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15/2014 (từ ngày 09-15/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14/2014 (từ ngày 2-8/4/2014)
Tuần 09/2014 (Từ ngày 26/2 - 04/3)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13/2014 (từ ngày 26/03-01/04/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 12/2014 (từ ngày 19-25/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 11/2014 (từ ngày 12-18/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 11/2014 từ ngày 12-18/3/2014
Tuần 10/2014 (từ ngày 05/03/2014 - 11/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 08/2014 (từ ngày 19-25/02/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 04/2014 (từ ngày 22-28/01/2014)
Thông bao tạm ngừng cung cấp điện tuần 03/2014 (từ ngày 15-21/01/2014)
thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 02/2014 (07-14/01/2014)
Tuần 01/2014 (từ ngày 01-07)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52/2013 (từ ngày 25/12-31/12/2013)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 51/2013 (từ ngày 17/12-24/12/2013)
thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50/2013 từ ngày 11/12-17/12/2013
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49/2013 từ ngày 04-10/11/2013
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 48/2013 (từ ngày 27/11-03/12/2013)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 47/2013 (từ ngày 20/11-26/11/2013)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 46/2013 từ ngày 13-19/11/2013
Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện tuần 45/2013 (từ 06-12/11/2013)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 44/2013 (từ ngày 30/10-05/11/2013)
tuan 43/2013 (từ ngày 23/10-29/10)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 42/2013 (từ ngày 16/10-22/10/2013)
1 2

Video clip
Khách hàng điện
30/06/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 66849
Ayunpa 19346
Kbang 14985
Chư Păh 18524
Iagrai 23546
Mang Yang 13673
Chư Prông 20019
Phú Thiện 16223
An Khê 28128
Krôngpa 15474
Chư Sê 27020
Đức Cơ 17638
Đăk Đoa 26950
Kông Chro 8408
Chư Pưh 14317
TỔNG CỘNG: 331100
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    17
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN