PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
27/05/2016
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 134.3
Pmin 62.0
CS.HT Pnhận 91.3
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 1.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 42.0
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2289.3
AnhậnHT 1934.9
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 19.6
Atđmua 354.4
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN HÀNG TUẦN
Nội dung
Thông báo mất điện tuần 23/2016 (từ ngày 01/6-07/6/2016)
Thông báo mất điện tuần 22/2016 (từ ngày 25/05-31/05/2016)
Thông báo mất điện tuần 21/2016 (từ ngày 18/05-24/05/2016)
Thông báo mất điện tuần 20/2016 (từ ngày 11/05-17/05/2016)
Thông báo mất điện tuần 19/2016 (từ ngày 04/05-10/05/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 18 (từ 27-03/5/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 17 (từ 20-26/4/2016)
Tuần 16_2016 (từ ngày 13-19/4)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 (từ 06-12/4/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14 (từ 30/3-05/4/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13 (từ ngày 23/3-29/3/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 12 (từ ngày 16/3-22/3/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 11 (từ 09/03-15/03/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 10 (từ 02/03-08/03/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 09 (từ 24/02-01/03/2016)
Tuần 06 (từ ngày 02-09/02/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 05/2016 từ 27/01-02/02/2016
Bổ sung tuần 03/2016 (ngày 18, 19/01/2016)
Bổ sung tuần 03/2016 (ngày 17/01/2016)
Tuần 03 năm 2016 (từ ngày 13/01-19/01/2016)
Tuần 02 năm 2016 (từ ngày 06/01-12/01/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 01 (từ ngày 29/12/2015-05/01/2016)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52 (từ ngày 23/12-29/12/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 51 (từ ngày 16/12-22/12/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50 (từ ngày 09/12-15/12/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 47 (từ ngày 18/11-24/11/2015)
Tuần 48 năm 2015 (từ ngày 25/11 đến 01/12)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 46 (từ ngày 11/11-17/11/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/11-10/11/2015
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 44/2015 từ ngày 26/10-03/11/2015
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 43 (từ ngày 21/10-27/10/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 42/2015
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 41/2015
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 40/2015
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 39 (từ ngày 23/9-29/9/2015)
Tuần 38/2015 (từ ngày 16/9 đến 22/9)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37 (từ ngày 09/9-15/9/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36 (từ ngày 02/9-08/9/2015)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 35 (từ ngày 26/8-01/9/2015)
1 2

Video clip
Khách hàng điện
30/04/2016
Điện lực S.lượng
Pleiku 72307
Ayunpa 21241
Kbang 15791
Chư Păh 21295
Iagrai 25678
Mang Yang 15728
Chư Prông 22363
Phú Thiện 17246
An Khê 31157
Krôngpa 17275
Chư Sê 29742
Đức Cơ 19411
Đăk Đoa 28852
Kông Chro 9067
Chư Pưh 15576
TỔNG CỘNG: 362729
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    277
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN