PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN
15/09/2014
Công suất (MW)
Phụ tải Pmax 134.2
Pmin 57.6
CS.HT Pnhận 50.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0
Pt.điện 0.0
PpinMT 0.0
Ptđmua 84.2
Sa thải Psathải 0.0
Sản lượng (MWh)
SL ngày Angày 2133.0
AnhậnHT 158.6
SL phát Adiesel 0.0
At.điện 0.0
Atđmua 1974.0
ApinMT 0.0
Asathải 0.0
AphátHT 0.0
Hình ảnh hoạt động
Thăm dò ý kiến
Theo Quí vị, cách thanh toán tiền điện như thế nào là tiện lợi nhất?
Qua ngân hàng.
Thẻ ATM.
Tin nhắn SMS.
Tại các điểm giao dịch của ngân hàng.
Tại quầy thu của Điện lực.
Tại nhà.
Chọn
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN HÀNG TUẦN
Nội dung
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 38 (từ ngày 17/9/2014 đến 23/9/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37/2014 (từ ngày 10/9/2014 đến 16/9/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36/2014 (từ ngày 03/9/2014 đến 09/9/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 35/2014 (từ ngày 27/8/2014 đến 02/9/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 34/2014 (từ ngày 20/8/2014 đến 26/8/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 33/2014 (từ ngày 13/8/2014 đến 19/8/2014) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 32/2014 (từ ngày 06/08/2014-12/08/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 31/2014 (từ ngày 30/7/2014-05/8/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 30/2014 (từ ngày 23/7/2014-29/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 29/2014 từ ngày 16-22/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 28/2014 từ ngày 09-15/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 27/2014 từ ngày 02-08/7/2014
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 26/2014 (từ ngày 25/6-01/7/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 25/2014 (từ ngày 18-24/06/2014)
Thông báo tạm ngừng cấp điện tuần 24/2014 (từ 11/6-17/6/2014)
Thông báo tạm ngùng cung cấp điện tuần 23/2014 (từ ngày 04/6-10/6/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 22/2014 (từ ngày 28/5-03/6/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 21/2014 (từ ngày 21-27/05/2014)
tuan 20_2014 (tu ngay 14-20)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 19/2014 (từ ngày 07-13/5/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 18/2014 (từ ngày 30/4-06/05/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 17/2014 (từ ngày 23-29/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 16/04/2014 (từ ngày 16/4-22/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15/2014 (từ ngày 09-15/4/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 14/2014 (từ ngày 2-8/4/2014)
Tuần 09/2014 (Từ ngày 26/2 - 04/3)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 13/2014 (từ ngày 26/03-01/04/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 12/2014 (từ ngày 19-25/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 11/2014 (từ ngày 12-18/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 11/2014 từ ngày 12-18/3/2014
Tuần 10/2014 (từ ngày 05/03/2014 - 11/03/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 08/2014 (từ ngày 19-25/02/2014)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 04/2014 (từ ngày 22-28/01/2014)
Thông bao tạm ngừng cung cấp điện tuần 03/2014 (từ ngày 15-21/01/2014)
thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 02/2014 (07-14/01/2014)
Tuần 01/2014 (từ ngày 01-07)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52/2013 (từ ngày 25/12-31/12/2013)
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 51/2013 (từ ngày 17/12-24/12/2013)
thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50/2013 từ ngày 11/12-17/12/2013
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49/2013 từ ngày 04-10/11/2013
1 2

Video clip
Khách hàng điện
31/08/2014
Điện lực S.lượng
Pleiku 67608
Ayunpa 20171
Kbang 15018
Chư Păh 19282
Iagrai 23625
Mang Yang 13777
Chư Prông 20338
Phú Thiện 16522
An Khê 28306
Krôngpa 15742
Chư Sê 27758
Đức Cơ 17735
Đăk Đoa 26935
Kông Chro 8444
Chư Pưh 14682
TỔNG CỘNG: 335943
Liên kết
Thống kê trực tuyến
Hỗ trợ   
Online    7
Da click
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN